STRES PARADİGMASINI ÇÖZMEK

Eğer işler yolunda gitmezse, onlarla gitme.
Roger Babson

Stresle ilgili kitapların çoğu, stresle “başa çıkma” hakkındadır. Onların amaçları; baş ağrısı, mide rahatsızlığı, sinir, uyku eksikliği, vb. stres belirtileriyle başa çıkmanıza yardımcı olmaktır.

Bu kitap size güncel başa çıkma becerilerini verir, ancak amacımız başa çıkmanıza yardımcı olmaktan çok daha büyüktür. Hissettiğiniz devamlı stresin özüne inerek, sadece semptomları tedavi etmekten çok daha değerli olan, bunaltıcı stres nedenlerini hayatınızdan çıkartmanıza yardımcı oluruz.

Dr. Michael Olpin ve Sam Bracken’in beraber kaleme aldığı Gevşeyin kitabında stres paradigması şu başlıklar altında çözüme kavuşturuluyor;

Stres Paradigmasını Çözmek………………………..1
Stres Nasıl Anlaşılır…………………………………3
Etki (Uyarı) ve Tepki Arasındaki Fasıla……………..23
Farkındalık Tepkisi…………………………………35
Paradigmaların Gücü………………………………47
Stres Paradigmalarının Değiştirilmesi………………55

Stressiz Nasıl Yaşanır……………………………….61
Tepkisellikten Proaktif Tutuma…………………….63
Motivasyonsuzluktan Heyecana…………………….77
Baskılardan Önceliklere……………………………89
Münakaşadan Uyuma……………………………..99
Anksiyeteden Empatiye…………………………..107
Savunmacılıktan Çeşitliliğe……………………….117
Gerginlikten Huzura……………………………..125

Gevşemeyi Alışkanlık Hâline Getirin………………………..159

Yayımlayan